Dagligt schema

Vid sjukdom, åter från sjukdom eller ledighet ring och meddela detta per telefon eller sms. 

Avlämning

På morgonen  

Samling och Fruktstund

9:00-9.30 

Utelek / Aktivitet inomhus

9.30-11.00

Lunch

11:00 - 12:00

Vila/Lugn aktivitet

12:00 - 14:00

Mellanmål

14:00 - 14:45

Fri utelek / inomhus aktivitet -Hemgång

Resten av eftermiddagen