Om verksamheten

Ditt barns utveckling står högst på prioriteringslistan. Vi är stolta över vår pedagogik som är riktat mot mindre barngrupper i lugn hemmiljö där vi också följer läroplanen för förskolan. 

Viktoria 

Jag heter Viktoria Ståhl och jag är den som driver och arbetat fram familjedaghemmet Puppan. Jag gick ut förskollärarprogrammet med interkulturell profil på Södertörns Högskola 2016. Efter 2 år på förskola med barngrupp i åldrarna 1-5 år valde jag att starta en egen verksamhet och driva den hemifrån. Jag talar förutom svenska även flytande spanska.

När jag arbetade på förskola var jag avdelningsansvarig och skötte kontakten med föräldrar. Mina andra ansvar var även att leda de olika aktiviteterna utifrån barnens behov och läroplanen för förskolan. 

I hemmet finns även en äldre och lugn hund som är van med barn i alla olika åldrar. 


Lekfullt lärande

Med barnet i centrum där varje barn är unikt med sina egna förutsättningar och egenskaper så kombineras lärandet på familjedaghemmet Puppan med utevistelser och inomhusaktiviteter som främjar barnens hälsa genom rörelse med en lärande vägledning. I familjedaghemmet kommer det att finnas max 6 barn.

Verksamheten inspireras bland annat från Montessori pedagogiken där leken är ett verktyg för upptäckt hos barn och där barnet har den viktigaste rollen för sin utveckling och lärande men där den vuxna alltid finns till hands när det behövs.

Enligt lagar och styrdokument kommer även dagarna att innehålla utevistelser och aktiviteter för att få in ämnen så som matematik, natur, fysik, rörelse och nutrition och barnen kommer även att jobba med teknik och media. 

Barnen kommer även få tid och rum för att skapa med olika material och färger. 

Familjedaghemmet Puppan kommer att sammarbeta med tre andra familjedaghem i området. Vi kommer att ses dagligen ute och ibland även att gå på utflykter såsom till biblioteket samt till gymnastiksal. Med vissa reservationer under Corona pandemin.

Obs- Om man vill söka till familjedaghemmet Puppan så måste man söka via Upplands Väsby kommun. 

Familjedaghemmet öppnar i augusti 2020.


Maten

Maten kommer jag att laga med färska råvaror och variera utifrån årstid, barnens behov och önskemål.

Om det är något barn som har allergier eller andra preferenser så anpassas kosten efter det.