Pedagogiska utbildningsplaner, roliga lekar, olika aktiviteter och lek. 

Lekfull Pedagogik

Genom lek lär sig barnen på ett roligt och meningsfullt sätt. 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker (Lpfö98).

Utomhus aktiviteter

I naturen finns fysik, matematik, språk rörelse och liv som barn måste få utforska.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga (Lpfö98).